De vergissing van Orwell

De vergissing van Orwell

Er is geen leger nodig om een volk uit te buiten en onder controle te houden. De retoriek, in zijn woorden, "newsspeak" is genoeg. Via radio en tv en via internet is de ideologie van marktwerking in staat de mens in het gewenste gareel te houden. Een gareel waarbij de mens het idee heeft dat zijn geluk ligt in het verlengde van wat de reclame, of zo je wilt, de propaganda voorschrijft.

De uitdaging

Onze uitdaging is niet alleen om te leren dat bedrog te doorzien, maar ook om te leren heroverwegen. Steeds opnieuw te ervaren, te merken, te proeven wat doet leven.

Wat makes you tik? wat doet je groeien en wat doet je bloeien? En als je dat dan weet hoe vertaal je dat naar het maken van een duurzame samenleving.

Tools

de projectie van de ideale consumptiecultuur werkt gelukkig maar ten dele. Consumptie gaat op den duur vervelen en brengt vaak niet het voorspelde geluk. Bovendien is consumeren nou niet echt een middel om de trauma's die mensen opdoen te verhelpen, mensen lopen vast omdat de geprojecteerde werkelijkheid niet beantwoord aan de primaire levensbehoefte van de mens. Van psychotherapie tot yoga en met alles wat daar tussenin ligt zijn mensen op zoek naar zingeving. Het mede daaruit ontstane vermogen tot zelfreflectie maakt het mogelijk een andere koers in te zetten.

Heroverwegen als levensstijl, steeds opnieuw nagaan wat je denkt en wat je ervaart (voelt) maakt nieuwsgierig en scherpt je waarneming. Je steeds opnieuw afvragen wat waar is, een vraag stellen, is jezelf injecteren tegen propaganda en nepnieuws.

 

Orwell

George Orwell pseudoniem van Eric Arthur Blair was Journalist en schrijver. In 1949 schetste Orwell hoe de mensheid er 35 jaar later uit zou zien. In zijn toekomstroman 1984 schetst hij een wereld die je rustig kunt omschrijven als een hel op aarde.

Met ; oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en onwetendheid is kracht. schetst hij een vertekening van de waarheid die de basis vorm van een onleefbare liefdeloze wereld.

Zijn ervaring in de spaanse burgeroorlog en de verwording van de revolutie daar hebben vast bijgedragen aan zijn sombere wereldbeeld.

Wat hij niet zag is dat een totalitaire samenleving niet per see met geweld gerealiseerd hoeft te worden. Het implanteren van oorlog is vrede of onwetendheid is kracht kan ook prima als onderdeel van een consumptie cultuur. Er is geen leger of geheime politie nodig om een ideologie te verspreiden en in stand te houden. In onze reclamecultuur is het voldoende om de ideologie te verpakken in bij voortduring herhaalde reclame boodschappen. Je koopt je geluk door de juiste consumptie, of het nu rechtstreeks is door tv reclame of de drug consumptie gedragen door jeugdcultuur. Er is maar minimale sturing nodig. Durfkapitaal inzetten om nieuwe consumpiebronnen aan te boren houdt het spel gaande.

Het helpt natuurlijk wel als je het scheppen van koopvee stimuleerd door de kwaliteit van onderwijs en media flink af te knijpen. Schaarste aan informatie, schaarste voor de massa dat houdt de massa beheersbaar.

lees ook

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell