de anderen 2.0

peace please.

Hoe we omgaan met de ander, het respect voor wat anders is, bepaald de mate van beschaving in een land. Zodra je afzetten tegen de ander in de mode komt ligt er geweld op de loer.

De anderen.nl is een website over omgaan met de ander.

De website is het gevolg van een project dat begon in 2000 met een heftige voorstelling voor jongeren.

De voorstelling, over een trein naar Dachau was aanleiding om lesmateriaal te ontwikkelen over de relatie tussen het geweld toen, in Dachau en geweld vandaag de dag.

Uitgangspunten daarbij waren dat oorlog en geweld niet alleen onwenselijk, maar ook overbodig zijn en dat we, juist nu, 70 jaar na het einde van die oorlog stevig aan de bak moeten om vrede ook in de toekomst te bewaren. Immers wie het heeft meegemaakt is uit beeld en de zekeringen die zij tegen herhaling aanbrachten zijn dus niet meer vanzelfsprekend.

 

Er hangt een prijskaartje aan vrede

Als we het hebben over de prijs van vrede dan praten we meestal over een oorlog.

Over het lot van mensen die zich verzetten tegen onrecht en daar met hun leven voor betalen.

Of we hebben het over een strijd die tot vrijheid moet leiden.

In ieder geval hebben we het dan over iets ver weg en buiten onszelf, want wij hebben immers vrede en willen echt geen oorlog toch?

Maar wat te denken van die oorlog aan de randen van Europa, de populariteit van dictators en de onvrede van grote groepen mensen in eigen land? Hoe vanzelfsprekend is vrede? De mensen die de oorlog hebben mee gemaakt herkennen ook de nieuwe vormen van fascisme meteen, maar hoe zit dat met de generaties die de oorlog alleen van horen zeggen kennen zijn die wel gewapend tegen de verleiding van fascisme?

Wordt het niet eens tijd om lering te trekken uit de geschiedenis en de verschijnselen die oorlog maken te benoemen? en wanneer zetten we de verschijnselen die vrede maken eens in de hitlijst?